Meezingen

OEFENAVONDEN
De repetities zijn op maandagavond in Sportcafé De Slag
Zuiderinslag 2
3871 MR Hoevelaken
tel 033-2540298.
Aanvang 19:50 uur.

TIJDELIJKE LEDENSTOP
Het bestuur heeft besloten een tijdelijke ledenstop in te voeren,
in verband met de focus die het koor nu legt op het oefenen van het repertoire voor het lustrum op 25 en 26 januari 2025.

Vanaf februari 2025, kunnen wij geïnteresseerden weer informeren over onze procedure bij aanmelding. info@smartlappenkoorhoevelaken.nl.

DE CONTRIBUTIE

Inschrijfgeld € 20,00
De contributie is vastgesteld op € 40,00 per kwartaal.

DE CONTRIBUTIEBETALING
De contributiebetaling dient aan het begin van ieder kwartaal,
(2 januari, 2 april, 2 juli en 2 oktober te geschieden.
Wordt men tussentijds lid dan dient de contributie tot het eerst volgende kwartaal (januari, april, juli of oktober) voldaan te worden. Daarna volgt de gebruikelijke kwartaalbetaling. De betaling dient overgemaakt te worden op ING bank IBAN nummer  NL60 INGB 0004 5184 61 t.n.v. Smartlappenkoor “Uit het leven gegrepen” te Hoevelaken.

Zingen met passie

Facebook Like Button for Dummies